• وایتکس را روی فلزات، پنبه، نایلون، ابریشم، پارچه رنگ شده و سطوح رنگی استفاده نکنید. 
  • چشم ها را لمس نکنید. در صورت تماس وایتکس با چشم ها سریعا به مدت حداقل ۱۵ دقیقه چشم ها را با آب شسته و به پزشک مراجعه کنید. 
  • باید وایتکس را با شوینده های خانگی دیگر ترکیب کرد زیرا خاصیت ضدعفونی کننده خود را از دست داده  و واکنش شیمیایی می دهد. برای مثال، با ترکیب وایتکس با شوینده های اسیدی مانند شوینده توالت گاز سمی تولید می شود. که به جراحت و آسیب منجر خواهد شد. در صورت نیاز ابتدا از شوینده استفاده کرده، و پس از آبکشی سپس برای ضدعفونی کردن وایتکس را استفاده کنید. 
  • از آنجایی که وایتکس در معرض نور خورشید گاز سمی تولید می کند، بهتر است وایتکس تازه خریداری کرده، و آن را انبار نکنید. 
  • برای ضدعفونی کردن موثر، باید وایتکس تقطیرشده را در عرض ۲۴ ساعت استفاده کنید زیرا با گذشت زمان خاصیت خود را از دست می دهد.